Kontakty

Sportovně kulturní klub Korozluky, z.s.

IČO: 031 23 855

Sídlo: Č.p. 20, Korozluky 434 01

Jsme zapsáni u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 9181. Datum zápisu: 10. července 2014.

Číslo bankovního účtu SKK Korozluky:  266056167/0300 vedený u Československé obchodní banky, a.s., Most

QR kód pro platbu: 

Email: skk@skk-korozluky.cz

Web: www.skk-korozluky.cz