O nás

Sportovně kulturní klub Korozluky, z. s. (zkráceně  SKK Korozluky) je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená v roce 2014 za účelem naplňování společného zájmu, kterým je Sportovně kulturní rozvoj obyvatel

Naše hlavní cíle jsou:
I. Zkvalitnění nabídky akcí a zajištění pravidelnosti
II. Lepší informovanost obyvatel a koordinace
III. Získání nových finančních prostředků na akce a rozvoj

Hlavní naší činností je:
a. Příprava a organizace sportovních akcí
b. Příprava a organizace kulturních akcí
c. Vzdělávání a všeobecná osvěta obyvatel v oblasti kultury a sportu
d. Ostatní podpora kulturního a volnočasového vyžití

Jako vedlejší činnosti zajišťujeme:
e. Pořádání kulturních, sportovních či vzdělávacích akcí
f. Poradenství v oblasti sportovních a kulturních akcí
g. Reklamní a propagační činnost související s hlavní činností spolku

Zvolené orgány spolku :

Výbor: 
Ing. Smetánka Jakub  – předseda
Bc. Peroutová Jana – člen výboru
Ing. Augusta Pavel – člen výboru
  
Kontrolní komise: 
Ing. Plhák Vladimír– předseda
Jiří Sismilich - člen komise 
Ing. Chýle Petr – člen komise

Členské příspěvky pro kalendářní rok:
Dospělí:    250,- Kč,
Děti do 18 let, studenti: 250 Kč,
osoby starší 60-ti let: 100,- Kč

Staň se i Ty naším členem! V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte.