Sportovní akce

Pořádáme pro Vás po celý rok pravidlené i nepravidelné tréninky a sportovní události. Zaměřujeme se zejména na zdravý pohybový a dovednoství rozvoj dětí a mládeže se zaměřením na: tenis, florbal, atletiku, stolní tenis a další míčové hry.

Bližší informace najdete na:

Přijďte také mezi nás nebo na některou z pořádaných akcí!