Čisté Korozluky a Sedlec - máme uklizeno!

25.03.2024 19:22

Sobota 23. března patřila úklidu – Korozluky a Sedlec se zapojily do celostátní dobrovolnické akce Ukliďme Česko 2024. Letos jsme akci načasovali na víkend, kdy současně byly v obci k dispozici kontejnery. Počasí z počátku nepřálo, ale ani slabý déšť nás neodradil, abychom se sešli v hojném počtu! Vesnice jako taková byla čistá, ale opět okolní hlavní tahy a příjezdové komunikace byly plné odpadků, které zde vyhazují nevychovaní projíždějící či návštěvníci. Jak mizely odpadky z naší přírody, tak vysvitlo sluníčko a byla dobrá nálada. Děkujeme všem, přišli pomoci. Děkujeme rovněž za dárkový balíček s pytly a rukavicemi - využil se plně! Posbíralo se odhadem 1,5 tuny odpadků.    

Podařilo se společnými silami vyčistit okolí. Naplnili jsme i letos „bohužel“ hodně pytlů odpadky, které jsme pak nechali odvézt na ekologickou likvidaci. Odměnou pro všechny byla pak výborný kotlíkový guláš, buřty a posezení u ohně. Děkujeme hospůdce, zejména Kamilovi a Gábi, za občerstvení a přípravu střeleckých soutěží pro děti i dospělé. Bylo to celkově příjemné odpoledne i podvečer, což dokládají i fotografie.   

 

Zpět