Jsme nově členem MAS Naděje o.p.s. - naděje pro Mostecko

11.11.2014 22:01

Dne 11.11.2014 jsme byli na základě naší žádosti přijati za řádné členy obecně prospěšné společnosti MAS Naděje o.p.s. (dříve MAS Naděje pro Mostecko o.s.). Občanské sdružení Místní akční skupina Naděje pro Mostecko, vzniklo 13. prosince 2005. Území, na kterém MAS Naděje pro Mostecko působí, je vymezeno 26 obcemi okresu Most, které jsou členy i jiných partnerských svazků, jako je mikroregion Srpina a Most – jih. Korozluky jsou v tomto uskupení zastoupeny obcí, zámkem Korozluky a naší neziskovou organizací SKK Korozluky, z.s.. Sdružení bylo založeno za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu MAS Naděje pro Mostecko. Nově zřízená MAS Naděje o.p.s. plně pokračuje ve směru původního záměru občanského sdružení a spolupodílí se na výběru vhodných rozvojových záměrů a jejich financování z prostředků EU a státního rozpočtu ČR na území Mostecka. Bližší informace jsou na www.nadeje.org  . Těšíme se na spolupráci s MAS Naděje o.p.s. při rozvoji naší obce a regionu.

 

Zpět