Pozvánka na členskou schůzi, termín neděle 20.3.2016 od 16:00

10.02.2016 21:25

Vážení členové, v příloze naleznete  pozvánku na členskou schůzi  našeho klubu, která se koná jednou ročně v souladu se stanovami našeho spolku. Bude se letos konat NE 20.3. od 16:00 na sále. Rezervujte si termín. Vaše účast je důležitá, aby schůze byla usnášeníschopná. Kdo nemůže osobně se zúčastnit, může udělit Plnou moc jinému členovi nebo zástupci. Výbor

Zpět