program kulturních a sportovních akcí SKK Korozluky 2022

15.04.2022 11:23

Vážení,

členská schůze schválila tento program kulturních a sportovních akcí pro letošní rok. 

Sportovní akce:

4.6.2022

MDD  - Herní odpoledne pro děti a mládež

 

11.6.2022

Dračí lodě - 10. ZÁVOD DRAČÍCH LODÍ

 

27.8.2022

Koroběh při obecní pouti

 

28.9.2022

Koroolympiáda 2022

 

18.12.2022

Stolní tenis pro děti a mládež - vánoční miniturnaj

 

Kulturní akce:

9.4.2022

Ukliďme Česko – Korozluky/Sedlec

15.4.2022

Velikonoční dílna - vítání jara v Korozlukách

22.5.2022

ŽIVÁ ZAHRADA 2022 (pořádá Zámek Korozluky)

27.10.2022

Dýňování a hodování

5.11.2022

Korodrakiáda

27.11.2022

Vánoční dílna

Máme se opět na co těšit! Kromě  těchto akcí budou probíhat pravidlené tréninky pro děti, mládež i dospělé. Děkujeme obci Korozluky a všem partnerům za podporu! 

 

Zpět