Podpora sportovní činností dětí a mládeže zima 2014/2015

 

Program: Fond Ústeckého kraje

Termín realizace: 1.10.2014 - 30.4.2015

Rozpočet: 35 500 Kč

Podpora: 24 850 Kč (70 %)

Cíl projektu: Cílem projektu je zajištění pravidelných sportovních akcí pro děti, mládež i dospělé v zimních měsících formou pronájmu sportovní haly v Bečově 2x týdně + 2 dny o víkendu (2 turnaje). Díky tomu budou moci pokračovat pravidelné tréninky i v zimě. V obci Korozluky zajišťujeme pravidelné sportovní akce a kroužky pro děti a mládež.  Bohužel zde ale nemáme, kromě sálu na stolní tenis, vhodné zázemí pro sport v zimní období (krytá hala). To znamenalo doposud přerušení pravidelných kroužků v období listopad - březen s negativním dopadem na volnočasové vyžití.   

Složení rozpočtu projektu:

pronájem haly
florbal-výstroj brankář
stůl na stolní tenis
sportovní vybavení (míče, pomůcky atd.)
poháry a ceny

Poskytovatel podpory: Ústecký kraj, Fond Ústeckého kraje